Бібліотеки в світі відіграють значно більший спектр ролей ніж це було кілька десятків років тому і слугують в першу чергу громаді, читачеві місцем для саморозвитку, навчання, гуртування, тим самим впливаючи на соціально-економічний розвиток своїх громад.

Бібліотечна галузь в Україні потребує ґрунтовних змін, бо за 30 років ми сильно відстали від інших країн у цьому. Для досягнення кардинальних перетворень в розвитку необхідно на державному рівні визначити нову стратегічну місію бібліотек в сучасній Україні для громад та держави в цілому.

Діючий нині Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»  був прийнятий у 1995 році і потребував осучаснення.  Саме тому групою експертів з фахового середовища, органів влади та громадськості (за участі представників Благодійного фонду “Бібліотечна країна”) були розроблені зміни до діючого Закону для забезпечення законодавчого підґрунтя для подальшого розвитку бібліотечної справи. За сприяння Комітету Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики Проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» №5002 був внесений в парламент 2 лютого 2021.

У новій редакції закону, зокрема:

  • Розширено та оновлено поняттєвий та термінологічний апарат.
  • Запропоновано сучасну класифікацію бібліотек.
  • Уперше пропонується закріпити функції публічних бібліотек.
  • Запропоновано інший механізм реорганізації чи ліквідації публічних бібліотек, що має убезпечити їх від хаотичного закриття.
  • Законом вводиться поняття піклувальної ради бібліотеки як дорадчого  колегіального органу, основним завданням якого є сприяння  розвитку бібліотеки.

Законопроєкт є лише першим кроком, який розпочне подальші обговорення надважливих змін в бібліотечній справі, це стосується вдосконалення процедур оновлення книжкових фондів,  впровадженні інформаційних систем в бібліотеках, визначення нових компетенцій бібліотекарів тощо.