Приєднуйтесь до сторінки у фейсбуці Рух “Зелені бібліотеки” в Україні

За матеріалами бібліотеки СумДУ: Проєкт “Зелена бібліотека” реалізується бібліотекою СумДУ за підтримки Goethe Institute з вересня 2018 року та є частиною програми “Зелений університет“. Його основна мета – сприяти Цілям сталого розвитку ООН та їх впровадженню для громади Сумщини через інформування, навчання та власний приклад відповідального споживання, сортування, перероблення відходів.

СумДУ увійшов до top-200 кращих університетів світу за версією міжнародного екологічного рейтингу UI GreenMetric.

Складові проєкту “Зелена бібліотека”:

1. Раціональне споживання, сортування та утилізація відходів.

У своїй діяльності бібліотека дотримується концепції “Zero Waste” та правил “5R” (REFUSE, REDUCE, REUSE, RECYCLE, ROT):

 • користування предметами побуту багаторазового вжитку
 • використання електронного документообігу
 • перетворення непотрібних речей в оригінальний декор
 • сортування відходів та здавання їх на перероблення

В бібліотеках вишу (Центральній бібліотеці, Бібліотеці Медичного інституту, Філії бібліотеки в Конгрес центрі, Читальному залі Навчально-наукового корпусу) встановлено 35 контейнерів для сортування відходів: паперу, паперових стаканчиків, ресурсоцінної сировини (пластик, скло, метал), кришечок, батарейок та змішаного сміття. Налагоджено партнерські відносини з ГО “Україна без сміття“, “Батарейки, здавайтесь!“, “Зелений птах“.  У 2018-2019 рр. зібрано та відправлено на переробку:

 • 300 кг макулатури
 • 1000 паперових стаканчиків
 • 50 кг батарейок
 • 30 кг ресурсоцінної сировини (пластик, скло, метал)
 • 3 кг кришечок передано на виготовлення протезів учасникам ООС

2. Популяризація екологічного способу життя та академічної культури.

Співробітниками бібліотеки розроблено та поширено відкриті освітні ресурси, покликані популяризувати екологічний спосіб життя та академічну культуру:

З метою популяризації “життя у стилі ЕКО” бібліотека проводить інтерактивні заходи, виставки та онлайн ігри Garbage Hero. Основними подіями 2018-2019 рр. стали:

Завдяки підтримці партнерів Goethe Institute та радіо Хіт FM інтерактивні заходи проводяться з використанням сучасного мультимедійного та звукового обладнання. Бібліотекарі активно застосовують інноваційні технології навчання, серед яких Kahoot, Mentimeter, Prezi, Canva, Crello.

У 2018-2019 рр. екозаходи відвідали понад 2000 осіб, серед яких учні, вчителі, студенти та викладачі коледжів і ВНЗ міста та області. 

У 2020 р. бібліотекою започатковано рубрику “Абетка екоактивіста“, яка допоможе кожному налаштувати життя на “зелене світло” та бути екосвідомим. Матеріали рубрики пропагують принципи зеленого офісу, стиль життя “Нуль відходів”, “зелені” автомобілі та технології, екосвідоме харчування: “Апсайклінг – нове життя старих речей!“, “Батарейки. Обережно!“.

 3. Участь в екологічних акціях.

Бібліотека бере активну участь в університетських та місцевих екологічних акціях щодо очищення довкілля від сміття. У 2018-2019 рр. здійснено: 

 • 3 екозаходи “Чиста Україна – чиста Земля” за участю співробітників бібліотеки та волонтерів СумДУ
 • участь у міських тематичних заходах, акціях та екокросах.

Сторінка бібліотеки, #зеленабібліотека #успіхибібліотек