Військова агресія Росії в Україні змусила виїхати з країни до Європи понад 10 млн. людей, здебільшого жінок з дітьми, щоб зберегти найцінніше – життя. Зараз вони як ніколи потребують книжок рідною українською мовою, тому що «тривожна валізка» замала для всього, що нам дороге.

БФ «Бібліотечна країна» спільно з Українською асоціацією видавців та книгорозповсюджувачів та керівницею проєкту промоції дитячого читання «BaraBooka. Простір української дитячої книги», експерткою, дитячою письменницею Тетяною Стус підготували списки літератури українською мовою (списки постійно доповнюються новими книгами):

  • 400 найкращих книг для дітей віком від 3 до 16 років (вартість пакету 2200 євро), дивіться перелік книг за посиланням.
  • 500 найкращих книг для дорослих (вартість пакету 3500 євро), дивіться перелік книг за посиланням, виданих у 2020-2022 роках, від 25 видавництв України, які сьогодні, в умовах воєнних дій, мають можливість постачати свої книги та надали їх за собівартістю (видавничими цінами). Цей список включає кращу класичну українську літературу, а також бестселери сучасних українських письменників, лауреатів та переможців українських та міжнародних літературних конкурсів.
  • Список книжок згідно навчальної програми української школи для учнів 5-11 класів (75 книжок вартістю 500 євро), дивіться перелік книг за посиланням, а також настільні ігри українських виробників для всієї родини.

Зі свого боку БФ «Бібліотечна країна» готовий забезпечити логістику книг, митне оформлення, поставити книги протягом 14 днів, здійснити інформаційну підтримку проєкту в українських та європейських медіа, а також організувати виступи українських письменників, ілюстраторів, митців у вашій бібліотеці як онлайн, так і у форматі “живого” спілкування.

Веб сайт проєкту https://uabook.eu

Ви можете профондувати всю суму або частково.

***

Russia’s military aggression in Ukraine has forced more than 10 million people to leave for Europe, mostly women with children, to save their lives. Now they need books in their native Ukrainian language more than ever, because the “anxious suitcase” is not enough for everything that is dear to us.

The Library Country Charitable Foundation, together with the Ukrainian Association of Publishers and Booksellers, has prepared a list of literature in the Ukrainian language, consisting of:

  • 400 best books for children aged 3 to 16 (package price 2200 euros), see the list of books at the link.
  • 500 best books for adults (package price 3500 euros), see the list of books at the link, published in 2020-2022, from 25 Ukrainian publishers, which today, in the context of hostilities, have the opportunity to supply their books and provided them at cost prices). This list includes the best classical Ukrainian literature, as well as bestsellers of contemporary Ukrainian writers, laureates and winners of Ukrainian and international literary competitions.
  • The list of books according to the curriculum of the Ukrainian school for students in grades 5-11 (75 books worth 500 euros), see the list of books at the link, as well as board games from Ukrainian manufacturers for the whole family.

The Library Country Charitable Foundation is ready to provide book logistics, customs clearance, book delivery within 14 days, provide informational support to the project in Ukrainian and European media, as well as organize performances by Ukrainian writers, illustrators and artists in your library online and in the format of “live” communication.

Project web page https://uabook.eu/en/