Звертаємось до учасників European Educational Publishers Group із закликом почати роботу із просування України у європейському просторі пам’яті, промоції українських культурних здобутків та знань з історії України у шкільному курсі історії та географії європейських країн, відмовитись від домінуючих російськоцентричних поглядів на українську історію та повернення її у європейський контекст.

Війна Росія в Україні показала, що демократичні цінності знаходяться під загрозою, колоніальна політика та авторитаризм окремих держав світу набирає обертів та становить загрозу всьому демократичному світу.

Пропагандистська машини Кремля десятиріччями впливала на громадську думку країн світу, формуючи потрібні меседжі щодо власної демократичності, неспроможності України побудувати власну державу. Коли РФ окупувала Крим і розпочала війну на Донбасі, рівень підтримки політики росії стабільно зростав від 2014 року і досяг піку у 2020-му ― з 22 до 34%.[1] Це свідчить про те, що Захід мав глибоко неправильне розуміння сучасної Росії та слабкі уявлення щодо глибинних причин війни, колоніальних устремлінь росії.

Нерозуміння історичних та політичних процесів проявляється навіть на другому році війни росії проти України, коли непоодинокими є випадки цькування українських дітей-біженців в країнах Європи саме через національність, що супроводжується демонстрацією російських символів та спотворенням причинно-наслідкових зв’язків війни росії проти України.[2]

Одним з наслідків як підривної роботи росії так недостатньої уваги українських та європейських інституцій стало те, що в освітньому процесі Європи, підручниках і навчальних посібниках Україна майже не представлена як самостійний суб’єкт історії, українські сюжети подаються як складова російської або радянської історії або географічна територія[3].

Викривлення історії створює сприятливий ґрунт для використання маніпуляцій в політиці, а освітні програми та підручники є надпотужним інструментом формування громадської думки.

З огляду на те, що Україна отримала статут кандидата на вступ до ЄС, синхронізація поглядів на історичні процеси формування нинішньої геополітичної ситуації в Європі, розуміння участі української нації та держави в спільних історичних процесах є надзвичайно важливим завданням.

Співіснування майбутніх поколінь країн ЄС залежить від розуміння спільної історії та потенційних загроз, сприйняття впливу агресивної політики росії як війни в Європі.

Звертаємось до учасників European Educational Publishers Group із закликом почати роботу із просування України у європейському просторі пам’яті, промоції українських культурних здобутків та знань з історії України у шкільному курсі історії та географії європейських країн, відмовитись від домінуючих російськоцентричних поглядів на українську історію та повернення її у європейський контекст.