Еко-казки від Бюро УГКЦ з питань екології

Діяльність Бюро УГКЦ з питань екології направлена на формування відповідального ставлення до природи та підвищення екологічної свідомості у суспільстві шляхом інформаційно-освітньої діяльності та практичних ініціатив. Серед основних напрямків діяльності виділяється створення освітніх видань з питань захисту довкілля та екології, зокрема екоказок для найменших. В статті ви знайдете огляд видань.

«ЗЕЛЕНА БІБЛІОТЕКА» СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Проєкт “Зелена бібліотека” реалізується бібліотекою СумДУ за підтримки Goethe Institute з вересня 2018 року та є частиною програми “Зелений університет”. Його основна мета – сприяти Цілям сталого розвитку ООН та їх впровадженню для громади Сумщини через інформування, навчання та власний приклад відповідального споживання, сортування, перероблення відходів.

“Love our Library”, University College Cork, Ірландія, IFLA Green Library Award 2019

Бібліотека Коледжу започаткувала кампанію з питань сталого розвитку “Love our Library” та отримала відзнаку IFLA Green Library Award у 2019 році. Детальніше про результати проєкту читайте в статті.

Інформаційна кампанія Рух “Зелені бібліотеки” в Україні

Благодійний фонд «Бібліотечна країна» ініціює всеукраїнську інформаційну кампанію Рух “Зелені бібліотеки” в Україні по впровадженню екологічної складової в діяльність бібліотек України з метою посилення потенціалу екологічної дієвості та лідерства бібліотек як провайдерів освіти для сталого розвитку. У світі рух «Зелені бібліотеки» був започаткований більше 20 років тому. Міжнародна федерація бібліотечних Детальніше…